Dobrze znany jest fakt, że nauka nowych rzeczy wpływa na zwiększenie plastyczności neuronalnej. Wydaje się jednak, że nauka gry na instrumentach, szczególnie w wieku dziecięcym jest w tym aspekcie wyjątkowa, a efekty wynikające z tej nauki ciągnąć się mogą nawet całe życie. Jakie korzyści daje nauka muzyki w wieku dziecięcym?

Wśród cech, które ulegają poprawie w wyniku lekcji muzycznych wymienić można łatwiejszą naukę języków obcych i sprawniejsze operowanie nimi, umiejętności werbalne i rozumowanie niewerbalne oraz ogólny poziom inteligencji. Nauka rytmiczności z kolei poprawia funkcje motoryczne. Największe korzyści przynieść powinno rozpoczęcie ekspozycji na tego typu bodźce jeszcze przed 7 rokiem życia.

Całkiem obszerne opracowanie, w którym można znaleźć więcej szczegółów:

Ewa A. Miendlarzewska, Wiebke J. Trost „How musical training affects cognitive development: rhythm, reward and other modulating variables” Front Neurosci. 2013; 7: 279.

Osobiście trochę żałuję, że nie miałem tego typu zajęć w dzieciństwie, bo na pewno byłyby bardzo pomocne, choć gdybym wtedy usłyszał o takiej możliwości, to raczej nie zapałałbym szczególnym entuzjazmem 😉