Znajomość mechanizmów działania poszczególnych suplementów pozwala komponować synergiczne połączenia, dzięki czemu korzyści z suplementacji mogą wejść na wyższy poziom. Dobrym przykładem są 5-HTP i L-DOPA – prekursory sławnych molekuł szczęścia, które same w sobie nie mają dużej siły, ale nabierają jej w odpowiednich połączeniach.

EGCG poprawia działanie L-DOPA i 5-HTP

Zarówno lewodopa, jak i 5-HTP korzystają z tego samego enzymu, by ulec przekształceniu do aktywnych neuroprzekaźników, dopaminy i serotoniny. Enzymem tym jest dekarboksylaza aromatycznych L-aminokwasów (AAAD), zwana też dekarboksylazą dopaminy. Sęk w tym, że jeśli enzym ten przekształci nasze substancje jeszcze w krwi obwodowej, to gotowe neuroprzekaźniki w obwodach pozostaną, gdyż nie mają zdolności do przekraczania bariery krew-mózg. Tak, więc jeśli chcemy uzyskać efekty bezpośrednio w mózgu, które przełożą się na zmianę samopoczucia, to w naszym interesie jest, by spowolnić metabolizm prekursorów w tkankach obwodowych.

W przypadku lewodopy, w medycynie do wzmocnienia jej efektu stosuje się środki takie jak karbidopa, które są inhibitorami AAAD. I tutaj do gry wchodzi EGCG, które jest naturalną alternatywą dla karbidopy, ponieważ również hamuje AAAD, w sposób nieodwracalny. Z tego względu przyjmowanie ekstraktów zielonej herbaty standaryzowanych na wysoką zawartość gallusanu epigalokatechiny równolegle z L-DOPA lub 5-HTP powoduje nasilenie ich działania, gdyż większa ich ilość może dotrzeć do mózgu. Dzięki ograniczonej zdolności EGCG do przekraczania bariery krew-mózg, zahamowanie metabolizmu lewodopy i 5-HTP zachodzi jedynie w tkankach obwodowych, a w mózgu konwersja do neuroprzekaźników nie jest hamowana, co jest dla nas idealnym scenariuszem.

W lecznictwie karbidopa stosowana jest zazwyczaj jako uzupełnienie lewodopy, jednak w badaniach wykazano, że karbidopa w parze z 5-HTP również jest bardzo efektywna. Przy tej samej dawce 5-hydroksytryptofanu (100 mg), dodatek karbidopy sprawiał, że AUC (area under the curve) stężeń 5-HTP wzrosło aż 15,4x! Można potraktować to jako wskazówkę, że EGCG również efektywnie podniesie ilość 5-hydroksytryptofanu zdatnego do wykorzystania w mózgu.

Tak więc widać, że zastosowanie odpowiedniego ekstraktu zielonej herbaty podczas suplementacji L-DOPA lub 5-HTP może znacznie wzmocnić działanie.

Źródła:

  • Bertoldi M, Gonsalvi M, Voltattorni CB „Green tea polyphenols: novel irreversible inhibitors of dopa decarboxylase.” Biochem Biophys Res Commun. 2001 Jun 1;284(1):90-3.
  • Ruiz-Pérez MV et al. „Structural perspective on the direct inhibition mechanism of EGCG on mammalian histidine decarboxylase and DOPA decarboxylase.” Shanghai Arch Psychiatry. 2016 Apr 25; 28(2): 64–71.
  • Gijsman HJ et al. „Placebo-controlled comparison of three dose-regimens of 5-hydroxytryptophan challenge test in healthy volunteers.” J Clin Psychopharmacol. 2002 Apr;22(2):183-9.