Jeśli przyjmujemy jakieś leki, to w momencie włączania nowej suplementacji warto przyjrzeć się właściwościom farmakokinetycznym danego środka. Wiele substancji wpływa w różny sposób na aktywność niektórych enzymów cytochromu P450 (enzymy CYP), co może przekładać się zmieniony profil metabolizmu innych, równolegle przyjmowanych środków, w tym leków i innych suplementów. W ten sposób działa popularna interakcja grejpfruta z wieloma lekami, jednak ów mechanizm występuje również w wielu innych przypadkach. Na przykład Bacopa Monnieri przez wpływ na aktywność niektórych enzymów CYP może wykazywać interakcję z lekami przeciwdepresyjnymi, benzodiazepinami i neuroleptykami, a wśród nich między innymi: citalopram, fluwoksamina, imipramina, diazepam, alprazolam, haloperidol, chlorpromazyna. Inhibicja dotyczy bardziej enzymów jelitowych, niż wątrobowych, ponieważ przy administracji doustnej bakozydy osiągają większa koncentrację właśnie w jelitach. Bacopa często jest stosowana w ramach poprawy nastroju, więc można śmiało założyć, że wyraźny odsetek użytkowników przyjmuje jakieś leki z przytoczonej grupy, zatem informacja jest warta rozpowszechnienia.

Interakcja prezentuje się w następujący sposób:

niekompetycyjna inhibicja CYP2C19, CYP2C9, CYP1A2
kompetycyjna inhibicja CYP3A4, CYP2D6 (w słabym stopniu)

 

PS. Przeczytaj też kompleksowe opracowanie na temat działania Bacopa Monnieri -> KLIK

Źródło: Seetha Ramasamy et al. “Inhibition of Human Cytochrome P450 Enzymes by Bacopa Monnieri Standardized Extract and Constituents” Molecules 2014, 19, 2588-2601; doi:10.3390/molecules19022588

Autorzy zdjęcia: Forest Starr & Kim Starr