Jeśli przyjmujemy jakieś leki, to w momencie włączania nowej suplementacji warto przyjrzeć się właściwościom farmakokinetycznym danego środka. Wiele substancji wpływa w różny sposób na aktywność niektórych enzymów cytochromu P450 (enzymy CYP), co może przekładać się zmieniony profil metabolizmu innych, równolegle przyjmowanych środków, w tym leków i innych suplementów. W ten sposób działa popularna interakcja grejpfruta z wieloma lekami, jednak ów mechanizm występuje również w wielu innych przypadkach. Na przykład Bacopa Monnieri przez wpływ na aktywność niektórych enzymów CYP może wykazywać interakcję z lekami przeciwdepresyjnymi, benzodiazepinami i neuroleptykami, a wśród nich między innymi: citalopram, fluwoksamina, imipramina, diazepam, alprazolam, haloperidol, chlorpromazyna. Inhibicja dotyczy bardziej enzymów jelitowych, niż wątrobowych, ponieważ przy administracji doustnej bakozydy osiągają większa koncentrację właśnie w jelitach. Bacopa często jest stosowana w ramach poprawy nastroju, więc można śmiało założyć, że wyraźny odsetek użytkowników przyjmuje jakieś leki z przytoczonej grupy, zatem informacja jest warta rozpowszechnienia.

Interakcja prezentuje się w następujący sposób:

niekompetycyjna inhibicjaCYP2C19, CYP2C9, CYP1A2
kompetycyjna inhibicja CYP3A4, CYP2D6 (w słabym stopniu)

 

Seetha Ramasamy et al. „Inhibition of Human Cytochrome P450 Enzymes by Bacopa Monnieri Standardized Extract and Constituents” Molecules 2014, 19, 2588-2601; doi:10.3390/molecules19022588

Autorzy zdjęcia: Forest Starr & Kim Starr