Jeśli przyjmujemy jakieś leki, to w momencie włączania nowej suplementacji warto przyjrzeć się właściwościom farmakokinetycznym danego środka. Wiele substancji wpływa w różny sposób na aktywność niektórych enzymów cytochromu P450 (enzymy CYP), co może przekładać się zmieniony profil metabolizmu innych, równolegle przyjmowanych środków, w tym leków i innych suplementów. W ten sposób działa popularna interakcja grejpfruta z wieloma lekami, jednak ów mechanizm występuje również w wielu innych przypadkach.

Interakcje Bacopa monnieri z lekami

Bacopa Monnieri przez wpływ na aktywność niektórych enzymów CYP może wykazywać interakcję z lekami przeciwdepresyjnymi, benzodiazepinami i neuroleptykami, a wśród nich między innymi: citalopram, fluwoksamina, imipramina, diazepam, alprazolam, haloperidol, chlorpromazyna.

Inhibicja dotyczy bardziej enzymów jelitowych, niż wątrobowych, ponieważ przy podaniu doustnym bakozydy osiągają większą koncentrację właśnie w jelitach. Oznacza to, że najważniejsze jest, by nie przyjmować Bacopa w tej samej porcji co leki. Przyjmowanie Bacopy i leków o innej porze dnia zmniejsza skalę problemu.

Bacopa często jest stosowana w ramach poprawy nastroju, więc można śmiało założyć, że wyraźny odsetek użytkowników przyjmuje jakieś leki z przytoczonej grupy, zatem informacja jest warta rozpowszechnienia.

Interakcja prezentuje się w następujący sposób:

niekompetycyjna inhibicjaCYP2C19, CYP2C9, CYP1A2
kompetycyjna inhibicjaCYP3A4, CYP2D6 (w słabym stopniu)

Źródło: Seetha Ramasamy et al. “Inhibition of Human Cytochrome P450 Enzymes by Bacopa Monnieri Standardized Extract and Constituents” Molecules 2014, 19, 2588-2601; doi:10.3390/molecules19022588

Autorzy zdjęcia: Forest Starr & Kim Starr