Gregory Bateson był antropologiem o wielu zainteresowaniach naukowych jak psychologia, socjologia czy komunikacja społeczna. W Polsce jego dzieła nie są zbyt rozpowszechnione, jedynie jedna z jego prac doczekała się tłumaczenia. A szkoda, ponieważ w kontekście zdobywania wiedzy zarówno przez dzieci jak i dorosłych miał kilka...