Temat regeneracji układu dopaminy często przewija się w dyskusjach na forach internetowych. Wynika to z częstego nadużywania różnych środków stymulujących lub po prostu kiepskiego stylu życia, który przyczynił się do zachwiania równowagi biochemii mózgu i gorszego samopoczucia. Odbudowa układu dopaminergicznego jest też przedmiotem poszukiwań badaczy, poszukujących skutecznych metod terapeutycznych na chorobę Parkinsona. Poniżej opiszę jeden ze środków, który w badaniach wykazuje bardzo ciekawe efekty.

Czym jest 9-Me-BC?

9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) jest eksperymentalną substancją należącą do rodziny beta-karbolin. Amatorzy Ayahuasca mogą kojarzyć beta-karboliny jako inhibitory monoaminoksydazy, ponieważ są nimi związki takie jak harmalina i harmina z rośliny Banisteriopsis caapi. Beta-karboliny zawarte są też w tytoniu. Metylowana pochodna beta-karboliny, jaką jest 9-Me-BC, również działa jako iMAO, ale ma też szereg innych, ciekawych funkcji. Inaczej niż pokrewne substancje, ma działanie neuroprotekcyjne.

Mechanizm działania

W badaniach in vitro zauważono, że 9-MBC stymuluje aktywność hydroksylazy tyrozyny (TH), która jest jednym z wąskich gardeł na ścieżce syntezy dopaminy. Dzięki temu zjawisku możliwe jest inicjowanie wzrostu dopaminy. Potwierdzono to w badaniu na szczurach, gdzie po 10 dniach kuracji dopamina wyraźnie wzrosła w hipokampie. Efekt jest tym silniejszy, że 9-MBC jest równocześnie inhibitorem obu form monoaminooksydazy – MAO-A i MAO-B.

9-MBC podnosi poziom dopaminy w hipokampie

Również w badaniach in vitro zaobserwowano zdolność do inicjowania rozrostu komórek neuronów dopaminergicznych. A konkretnie notowany był rozrost drzew kolców dendrytycznych oraz długość dendrytów. W innym badaniu zauważono, że już po 48 h inkubacji ilość neuronów immunoreaktynych na TH wzrosła o 48%.

Zauważono także działanie neuroprotekcyjne, poprzez zapobieganie negatywnym efektom niektórych toksyn, które inicjują uszkodzenia neuronów dopaminergicznych – rotenonu, prozapalnych lipopolisacharydów oraz mitochondrialnego inhibitora MPP+. 9-MBC wpływa także na stymulację szeregu czynników transkrypcyjnych/neurotroficznych (Shh, Wnt1, Wnt5a, En1, En2, Nurr1, Pitx3) odpowiedzialnych za różnicowanie neuronów dopaminergicznych, co wpływa także na wzrost owego procesu.

By korzystne dla neuronów efekty 9-MBC mogły mieć miejsce, musi być ona najpierw przetransportowana do ich wnętrza, a ma to miejsce z użyciem transportera dopaminy (DAT), czyli tej samej cząsteczki, która przenosi dopaminę ze szczeliny synaptycznej z powrotem do neuronu presynaptycznego.

Naukowcy widzą w tej substancji wysoki potencjał w kontekście możliwości terapeutycznych choroby Parkinsona. Regeneracja układu dopaminergicznego, a nie samo podnoszenie poziomu dopaminy, powinno bardzo korzystnie wpływać na przebieg choroby i stanowić ciekawą alternatywę dla obecnie stosowanych praktyk.

W podsumowaniu, według obecnej wiedzy, 9-Me-BC ma następujące właściwości:

  • zmniejsza stany zapalne w mózgu,
  • inicjuje regenerację i rozrost komórek dopaminergicznych,
  • zwiększa produkcję i hamuje rozkład dopaminy,
  • usprawnia komunikację pomiędzy neuronami dopaminergicznymi,
  • wykazuje działanie neuroprotekcyjne, chroni mózg przed niektórymi toksynami.

Zagrożenia

Jednym z bardziej wyraźnych, znanych negatywnych efektów 9-Me-BC jest działanie fotouczulające. Jest to działanie charakteryzujące alkaloidy beta-karbolinowe i 9-MBC nie jest wyjątkiem. Polega ono na wzmożonym uszkadzaniu cząsteczek DNA w reakcji na kontakt z promieniami UV-A.

Źródła:

  • Gruss M et al. „9-Methyl-β-carboline-induced cognitive enhancement is associated with elevated hippocampal dopamine levels and dendritic and synaptic proliferation.” J Neurochem. 2012 Jun;121(6):924-31.
  • Polanski W et al. „The exceptional properties of 9-methyl-beta-carboline: stimulation, protection and regeneration of dopaminergic neurons coupled with anti-inflammatory effects.” J Neurochem. 2010 Jun;113(6):1659-75
  • Hamann J et al. „9-Methyl-beta-carboline up-regulates the appearance of differentiated dopaminergic neurones in primary mesencephalic culture.” Neurochem Int. 2008 Mar-Apr;52(4-5):688-700. Epub 2007 Sep 4.
  • Vignoni M et al. „Mechanisms of DNA damage by photoexcited 9-methyl-β-carbolines.” Org Biomol Chem. 2013 Aug 28;11(32):5300-9.